Kontraktsodling av ekologisk ryps

Vi köper den ekologiska rypsen av inhemska odlare, som har förbundit sig till ekologisk odling. Vi betalar Finlands bästa avräkningspris åt odlarna för ekologisk ryps som uppfyller strikta kriterier. Om du är intresserad av att ansluta dig till vår grupp av kontraktsodlare, fråga mer genom att ringa eller ta kontakt genom att fylla i responsformuläret.

Luomurypsinviljelysopimus.pdf

Luomuauringonkukanviljelysopimus.pdf

Toimijan vakuutus.pdf

REKOMMENDERA OSS

sopimusviljely

  • Luomu