Information för odlaren

Trifol Oy söker nya kontraktsodlare av ekologisk ryps!

Ekologisk ryps lämpar sig utmärkt för växelbruk tack vare den goda förmågan att utnyttja näringsämnen och sitt goda värde som främsta gröda. Den ekonomiska avkastningen för odlaren är mycket bra, med tanke på de lägre kostnaderna för transport av massa och torkning beräknat per hektar (bruttomarginalberäkningar finns bl.a. i tidningen Luomulehti).

Kontrakt görs för följande års vårryps och innevarande års höstryps. Enligt tidigare sed betalar Trifol Oy marknadens bästa avräkningspris åt odlaren. Du får ett aktuellt kontraktspris genom att ringa till numret 050 302 2942.

Mottagningsordningen för råmaterialet bestäms på grundval av tidpunkten för uppgörandet av kontraktet. Ekologiska djuruppfödare kan ta kontakt gällande frågor leverans och tillräcklighet av ekologiska rypsbriketter. Vi ger mycket fördelaktiga offerter på ekologiska rypsbriketter som finns i lager!

Ta kontakt!