Ekologiskt som princip, en renare värld till de efterkommande leden

Ekologiskt som princip, en renare värld till de efterkommande leden

Ekologiskt som princip, en renare värld till de efterkommande leden

Ekologiskt som princip, en renare värld till de efterkommande leden

Ekologiskt som princip, en renare värld till de efterkommande leden

Ekologiskt som princip, en renare värld till de efterkommande leden

Anvisningar för odlaren

Anvisningar för ekologisk odling och hantering av skörden

I den ekologiska odlingen och förädlingen av ekologiska produkter följer man förfarandet som i detalj har avtalats på förhand. Av den anledningen har Trifol Oy sammanställt anvisningar för hantering av skörden för alla sina kontraktsodlare. Bekanta dig med våra anvisningar och fråga mer vid behov.

Sådd

Rypsen sås i jord som är varm och fri från kvickrot.
Sådjupet bör övervakas noggrant (10 - 20 mm).
Frömängd 8 - 12 kg/ha.

Skördning

Innan skördningen påbörjas bör vagnarna som ska användas för transporten rengöras noggrant.
Trifol Oy:s skördetidsbestämningstjänst (gäller endast kontraktsodlare) hjälper till med bestämningen av den exakta tidpunkten för skördning.
Rypsen skördas i slutet av september när fröna är mörkt violetta (obs. andelen gröna frön måste vara mindre än 2 %).
Vid skördningen bör man följa aningen lös skördning (regleras brett).
Omogen växtlighet lönar sig inte skörda. De gröna fröna orsakar allvarligt färgfel på oljan och kan leda till att hela partiet måste kastas bort.
Den maximala tiden före torkning är 3 timmar. En liten värmestigning i lasten orsakar smakfel och förstör råvaran.

Torkning

Torkningen kan ske i normal pakettork med fulla partier.
Torkningsluftens temperatur får under inga omständigheter överstiga 70 grader (kräver vanligen byte av munstycket).
Den slutliga fuktprocenten bör vara 6 - 8 %. Det färskare materialet värms upp under lagringen och från det torraste kan inte längre pressa ut olja.
Det nämnda fuktintervallet är en förutsättning för att materialet ska tas emot.

Lagring

Eventuella överåriga fröpartier som finns på gården får inte blandas med varandra utan de måste levereras separat.
Före avhämtningen måste fröna lagras på en plats som skyddad mot fukt, gnagare och fåglar (exkrementer från möss eller fåglar eller främmande lukt leder till att hela partiet förkastas).
Fröna packas i rena storsäckar (max. 1200 kg) som förseglar med sinett-tejp, odlarens namn och kontaktuppgifter måste tydligt synas på säcken.

Prover och dokument

Tillsammans med råmaterialprovet (ca 3 kg) bör skickas en preliminär uppskattning om skördens kilomängd och en kopia av den ekologiska granskningsrapporten senast 15 oktober (dröjsmål kan påverka inköpsordningen). Följande dokument bör medfölja fröleveransen:

  • Granskningsbeslut
  • Styrkande dokumentation
  • Granskningsrapportens första sida
  • Odlarens försäkran

Underteckna besvarar frågor om inköpstidtabellen, den huvudsakliga ordningen är samma som kontraktsordningen. Om du vill fråga mer om vår verksamhet, tveka inte att ta kontakt.

För Trifol Oy,

Jouni Holsti

REKOMMENDERA OSS

Facebook Twitter 0Share