Ekologiskt som princip, en renare värld till de efterkommande leden

Ekologiskt som princip, en renare värld till de efterkommande leden

Ekologiskt som princip, en renare värld till de efterkommande leden

Ekologiska produkter » Leijona ekologiskt schampo

Leijona ekologiskt schampo

Trifols nyaste tvättmedel Leijona ekologiskt schampo är en produkt som nationalistiskt uppmuntrar till att köpa inhemska produkter så långt det är möjligt och på så sätt även skapa nya möjligheter att arbeta för nationens bästa samt för att övervinna lågkonjunkturen. Att Finland är ett land som är värt att försvara innebär i stort sett även att den ansvarsfulla konsumenten och medborgaren med sitt köpbeteende kan försvara den finländska produktionen och därmed även arbetstillfällena. Genom att köpa inhemskt skulle vi redan ha vunnit över lågkonjunkturen.

Leijona ekologiskt schampo är helt biologiskt nedbrytbart och utan tillsatser

Leijona ekologiskt schampo är helt biologiskt nedbrytbart och utan tillsatser, liksom alla andra tvättmedel från Trifol. Mikroberna bryter ned det förtvålade fettet och använder det som energi på samma sätt som vid nedbrytningen av fett. Till slut har föreningarna brutits ned till sina ursprungliga beståndsdelar, dvs. koldioxid och vatten samt natrium- och/eller kaliumsalter, som i det naturliga kretsloppet utgör näring för växterna.

Att produkterna är parfymfria och utan tillsatser är också bra ur miljösynpunkt, eftersom de vanligen är skadliga - såvida de inte består av kemikalier som förekommer naturligt i naturen och i det naturliga kretsloppet bryts ned till sina ursprungliga beståndsdelar.

Skyddet av grundvattnet och jorden blir allt viktigare liksom skyddet av vattendragen och atmosfären. Det lyckas vi med endast genom att köpa produkter som i det förhållandet inte orsakar skada och genom att stifta lagar och ingå avtal som främjar en utveckling i ansvarsfull riktning.

REKOMMENDERA OSS

Facebook Twitter 0Share