Ekologiskt som princip, en renare värld till de efterkommande leden

Ekologiskt som princip, en renare värld till de efterkommande leden

Ekologiskt som princip, en renare värld till de efterkommande leden

Trifols verksamhetsmetoder

Ekologisk livsmedelsindustri i Sievi

Trifol Oy:s historik och verksamhetsmetoder

Trifo Oy grundades år 1996 och har från början varit förbundet till Ekologi, och vår uppfattning om att vi har gjort det rätta valet har under åren förstärkts.  Åt odlarna betalar vi ett pris som är högre än det normala världsmarknadspriset, för ekologisk ryps som uppfyller strikta kriterier. På detta sätt säkerställer vi att motivationen att odla ökar och samtidigt garanteras produktionen av råvaror. Vår pressningskapacitet är för närvarande cirka 10 000 kg/dygn, och vi får mer än 2800 liter kallpressad ekologisk rypsolja av god kvalitet och 7200 kg briketter för djuruppfödning.

Tillverkningsprocessen

Kortfattat beskrivet går tillverkningsprocessen till på följande sätt: De godkända inhemska ekologiska rypsfröna sorteras, kallpressas, stoftavskiljs, filtreras och förpackas. Produkten levererar vi naturligtvis i sådana förpackningsstorlekar och partier som kunderna vill ha. Konsumentförpackningarna fylls på vår buteljeringslinje, som fyller 2000 flaskor i timmen. Våra verksamhetsutrymmen är belägna på en central plats och därför kan vi distribuera rypsbriketter som foder till ekologiska djuruppfödare runtom i Finland.

Energi och miljö

Energin som fabriken förbrukar är 100 % producerad av förnybara naturtillgångar. (Vindkraft, skogsenergi)

Fabrikens avloppsvatten leds inte till det kommunala systemet eller ut i naturen utan det leds till en täckt brunn varifrån det utnyttjas ekologiskt som näringsämne.

Framtiden

Enligt företagets visioner kommer efterfrågan på ekologiskt att öka av orsaker som produktsäkerhet och miljöaspekter.

Det s.k. "livsmedlet" som produceras av det intensiva jordbruket besprutas med gift flera gången under växtperioden, med kemikalier som orsakar olägenheter och skada på hela ekosystemet. Kemikalierna är skadliga för naturen samt för människor och djur, och de är farliga och icke-nedbrytbara samt stannar för evigt i naturens kretslopp.

Som exempel kan man nämna användningen av neonikotinoider med vilka intensivodlarna ovetandes förgiftar odlingsväxternas viktigaste arbetare och vän - biet. På den ekologiska åkern trivs biet och utför raskt det nödvändiga jobbet för att odlingsväxterna ska ge skörd.

På intensivåkern ligger biet på rygg på marken eftersom det har blivit förgiftat och drar sina sista andetag.

Av denna anledning är det vettigt om de finländska jordbrukarna och förädlarna helt övergår till ekologisk produktion och hittar sin egen marknadsnisch för rena och aromrika produkter i en alltmer krävande verksamhetsmiljö.

REKOMMENDERA OSS

Facebook Twitter 0Share