Periaatteena luomu, perintönä puhtaampi maailma

Periaatteena luomu, perintönä puhtaampi maailma

Periaatteena luomu, perintönä puhtaampi maailma

Trifolin toimintatavat

Luonnonmukaista elintarviketeollisuutta Sievissä

Trifol Oy:n historiaa ja toimintatavat

Trifol Oy on perustettu 1996 ja on alusta alkaen sitoutunut Luomuun, ja käsityksemme on vahvistunut, että valintamme on ollut oikea.  Maksamme viljelijöille tarkat kriteerit täyttävästä luomurypsistä korkeampaa hintaa verrattuna tavanomaiseen maailmanmarkkinahintaan. Tällä varmistamme viljelymotivaation lisääntymisen ja raaka-ainetuotannon turvaamisen. Puristuskapasiteettimme on tällä hetkellä noin 10000kg/vrk , josta saamme reilut 2800 litraa hyvälaatuista kylmäpuristettua luomurypsiöljyä ja 7200 kiloa puristetta kotieläintilojen tarpeisiin.

Tuotantoprosessi

Tuotantoprosessi on lyhyesti ilmaistuna seuraavan kaltainen: Hyväksytty kotimainen luomurypsinsiemen lajitellaan ,  kylmäpuristetaan , laskeutetaan, suodatetaan  ja pakataan. Tavaran toimitamme luonnollisesti sellaisessa pakkauskoossa ja erissä kuin asiakkaat haluavat. Kuluttajapakkaukset täytämme pullotuslinjamme kautta, jonka tehokkuus on 2000 pulloa tunnissa. Toimitilamme sijaitsevat keskeisellä paikalla ja se mahdollistaa rypsipuristeen jakelun ympäri suomen rehuksi luomukotieläintiloille.

Energia ja ympäristö

Tehtaan käyttämästä energiasta on 100 % tuotettu uusiutuvilla luonnonvaroilla.(Tuulivoima,metsäenergia)

Tehtaalta ei johdeta jätevesiä kunnalliseen järjestelmään tai luontoon vaan umpikaivoon josta se hyödynnetään ekologisesti ravinteina.

Tulevaisuus

Yhtiömme visioiden mukaan luomun kysyntä tulee kasvamaan tuoteturvallisuus ja ympäristösyistä.

Tehomaatalouden tuottama niin sanottu ”elintarvike” myrkytetään useaan otteeseen kasvukauden aikana luonnolle, ihmiselle ja eläimille vaarallisilla hajoamattomilla, ikuisesti luonnon kierrossa pysyvillä kemikaaleilla  jotka aiheuttavat haittaa ja vahinkoa koko ekosysteemille .

Yhtenä esimerkkinä voisi mainita neonikotinoidien käytön jolla tehoviljelijät tietämättömyyttään myrkyttävät viljelykasvien tärkeimmän työmiehen ja ystävän - mehiläisen.  Luomupellolla mehiläinen lentää ja toimittaa reippaana välttämätöntä työtä viljakasvien tuottavuuden eteen,

Tehopellon mehiläinen makaa selällään maassa myrkyn nujertamana viimeistä henkäystään vetäen.

Tästä syystä suomalaisen maatalouden ja jalostuksen on järkevää siirtyä kokonaan luomutuotantoon ja löytää puhtaille ja aromikkaille tuotteille oma markkinarakonsa yhä vaativammassa toimintaympäristössä.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 2Jaa